Seuratuotesovellus / tietosuojaseloste

Seuratuotesovelluksen tietosuojalauseke

TIIVISTELMÄ TIETOSUOJALAUSEKKEESTA:
 • Olemme sitoutuneet suojaamaan käyttäjiemme yksityisyyttä. Luottamuksesi on meille tärkeää!
 • Käsittelemämme tiedot voidaan jakaa: käyttäjän antamiin, verkkopalveluiden käytöstä havainnoituihin ja analytiikan avulla johdettuihin tietoihin.
 • Käytämme dataa palveluiden toimittamiseen ja personointiin sekä asiakaspalveluun ja tuotekehitykseen.
 • Uskomme datan hyötyihin ja haluamme tarjota käyttäjillemme vaikutus- ja hallintamahdollisuuksia tietojen käsittelyyn liittyen. Kohdasta 13 löydät listan vaikutusmahdollisuuksista.
 • Suostumuksellasi tarjoamme sijaintiperusteisia palveluita, jotka perustuvat päätelaitteen sijaintitietojen hyödyntämiseen paikkatietoa hyödyntävien viestien näyttämiseksi päätelaitteessasi.
TÄMÄ TIETOSUOJALAUSEKE SISÄLTÄÄ SEURAAVAT PÄÄKOHDAT:
 1. Millaisia tietoja minusta kerätään?
 2. Mistä lähteistä tietoni kerätään?
 3. Mihin tarkoitukseen henkilötietojani kerätään?
 4. Miten tietojani säilytetään ja yhdistetään?
 5. Kuinka kauan tietojani säilytetään?
 6. Kuka käsittelee henkilötietojani?
 7. Luovutetaanko henkilötietojani kolmansille osapuolille?
 8. Miten henkilötietoni suojataan?
 9. Käytetäänkö sivustoilla evästeitä ja mitä ne ovat?
 10. Onko mahdollista, että joku muu taho kerää tietoja vierailustani sivustoilla?
 11. Mitä yksityisyydensuojaehtoja sovelletaan käyttäessäni mobiili- tai tablettisovelluksia?
 12. Käyttääkö sovellus tietoa päätelaitteeni sijainnista?
 13. Millaisia vaikutusmahdollisuuksia minulla on?
 14. Voidaanko tätä tietosuojalauseketta muuttaa?
 15. Mihin voin ottaa yhteyttä?
Monialaosuuskunta KUUSI on sitoutunut suojaamaan palveluidensa käyttäjien yksityisyyttä henkilötietolain (523/1999), tietoyhteiskuntakaaren (917/2014) sekä muun soveltuvan lainsäädännön mukaisesti. Käyttäjä hyväksyy tämän tietosuojalausekkeen ehdot käyttämällä palvelujamme. 
 
Mikäli käyttäjä ei hyväksy näitä ehtoja, käyttäjällä ei ole oikeutta käyttää palveluitamme.
 
1. MILLAISIA TIETOJA MINUSTA KERÄTÄÄN?
Keräämme käyttäjästä tämän tietosuojalausekkeen kohdassa 3 kuvattujen käyttötarkoitusten kannalta tarpeellisia henkilötietoja. Käyttötarkoitus määrittää minkälaista tietoa käyttäjästä kerätään missäkin tilanteessa.
 
Käyttäjän antamat tai henkilökohtaisesti tunnistavat tiedot:
 
 • Yhteystiedot, kuten nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite
 • Digitaalisen tilin edellyttämät rekisteröitymistiedot, kuten käyttäjätunnus, nimimerkki, salasana ja muu mahdollinen yksilöivä tunnus
 • Demografiatiedot, kuten ikä, sukupuoli, arvo tai ammatti ja äidinkieli
 • Asiakassuhdetta koskevat tiedot asiakaspalautteet ja yhteydenotot, arvonta- ja kilpailuvastaustiedot
 • Käyttäjän antamat profilointi- ja kiinnostustiedot
 • Luvat ja suostumukset
 • Kyselyihin ja tutkimuksiin annetut tiedot
 • Muut käyttäjän suostumuksella kerätyt tiedot

Palveluiden käytöstä havainnoidut tiedot:

 • Palvelun ominaisuuksien käyttö- ja selaustiedot, mainokset jotka on näytetty sekä tiedot mainosten klikkaamisesta.
 • Laitteen malli, yksilöllinen laite- ja/tai evästetunniste, tiedonkeruun kanava (internetselain, mobiiliselain, sovellus), selaimen versio, IP-osoite, istuntotunniste, istunnon aika ja kesto sekä näytön tarkkuus ja käyttöjärjestelmä.
 • Havainnoidun, ei kirjautuneen, käyttäjän tunnisteena on tyypillisesti eväste tai muu vastaava tunniste.
 • Käyttäjän sijaintitiedot silloinkin, kun sovellus ei ole aktiivisessa käytössä
 • Muut käyttäjän suostumuksella kerätyt tiedot
2.    MISTÄ LÄHTEISTÄ TIETONI KERÄTÄÄN?
Pääasiallisesti henkilötiedot kerätään käyttäjältä itseltään rekisteröitymisen yhteydessä taikka myöhemmin asiakkuuden aikana. Jäljempänä kuvattujen tekniikoiden avulla voimme myös kerätä havainnoitua tietoa siitä, miten käyttäjä käyttää palveluitamme.
 
 
3.    MIHIN TARKOITUKSEEN HENKILÖTIETOJANI KERÄTÄÄN?
Käsittelemme henkilötietoja vain ennalta määriteltyihin käyttötarkoituksiin, pääsääntöisesti seuraaviin:
 
 • Tuotekehitys: Kehitämme jatkuvasti tuotteiden ja palveluiden käyttöliittymiä ja käyttökokemusta. 
 • Kohdennettu digitaalinen mainonta ja uutispalvelut: Esitämme käyttäjälle mainontaa ja ajankohtaista tietoa, joka on todennäköisesti käyttäjää kiinnostavaa. 
 • Käyttäjän päätelaitteeseen lähetettävien viestien maantieteelliseen kohdentamiseen (silloinkin kun sovellus ei ole aktiivisessa käytössä, kts. kohta 12)
 
4.     MITEN TIETOJANI SÄILYTETÄÄN JA YHDISTETÄÄN?
Käsittelemme käyttäjän antamia tietoja, joiden perusteella asiakas voidaan tunnistaa (kuten profiili ja yhteystietoja) sekä palvelun käytöstä havainnoituja ja johdettuja tietoja erillisissä tietokannoissa. Säilytämme palveluiden käytöstä havainnoituja ja johdettuja tietoja aina siten, että käyttäjää ei voida tunnistaa henkilökohtaisesti.
 
5.     KUINKA KAUAN TIETOJANI SÄILYTETÄÄN?
Säilytämme käyttäjän tietoja vain niin kauan kuin on tarpeen yllä kohdassa 3 määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti.
 
 
6. KUKA KÄSITTELEE HENKILÖTIETOJANI?
Monialaosuuskunta Kuusen ICT-henkilökunta voi käsitellä henkilötietoja kulloinkin voimassaolevan henkilötietolain mukaisesti. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään henkilötietolain mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.
 
Emme pääsääntöisesti siirrä tietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Jos siirrämme tiedot EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, huolehdimme henkilötietojen suojan riittävästä tasosta muun muassa sopimalla henkilötietojen luottamuksellisuuteen ja käsittelyyn liittyvistä asioista lainsäädännön edellyttämällä tavalla, esimerkiksi Euroopan komission hyväksymiä mallisopimuslausekkeita käyttäen, ja muuten siten, että henkilötietojen käsittely tapahtuu tämän tietosuojalausekkeen mukaisesti.
 
Luovutamme tietoja kolmansille ainoastaan kohdassa 7 esitellyissä tapauksissa.
 
7. LUOVUTETAANKO HENKILÖTIETOJANI KOLMANSILLE OSAPUOLILLE?
Emme myy, vuokraa tai luovuta tunnistetun käyttäjän henkilötietoja kolmansille osapuolille. Voimme luovuttaa käyttäjän henkilötietoja toimivaltaisten viranomaisten tai muiden tahojen esittämien vaatimusten edellyttämällä, kulloinkin voimassaolevaan lainsäädäntöön perustuvalla, tavalla.
 
8.    MITEN HENKILÖTIETONI SUOJATAAN?
Käytämme tarpeellisia teknisiä ja organisatorisia tietoturvakeinoja henkilötietojen suojaamiseksi oikeudetonta pääsyä, luovuttamista, hävittämistä tai muuta oikeudetonta käsittelyä vastaan. Tällaisia keinoja ovat muun muassa palomuurien, salaustekniikoiden, turvallisten laitetilojen käyttö, asianmukainen kulunvalvonta, hallittu käyttöoikeuksien myöntäminen ja niiden käytön valvonta, salaustekniikoiden käyttö, henkilötietojen käsittelyyn osallistuvan henkilöstön ohjeistaminen sekä alihankkijoiden huolellinen valinta.
 
9.    KÄYTETÄÄNKÖ SIVUSTOILLA EVÄSTEITÄ JA MITÄ NE OVAT?
Voimme kerätä käyttäjän päätelaitetta koskevia tietoja evästeiden (”cookies”) ja muiden vastaavien tekniikoiden, kuten selaimen paikallisen tietovaraston, avulla. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät usein nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat selaimet.
 
10.    ONKO MAHDOLLISTA, ETTÄ JOKU MUU TAHO KERÄÄ TIETOJA VIERAILUSTANI
Palveluissamme voi olla käytössä ns. yhteisöliitännäisiä, kuten Facebookin tykkää-painike. Esimerkiksi Facebookin yhteisöliitännäisten painikkeet saattavat näkyä osassa palveluitamme, mutta niiden sisältö tulee suoraan Facebookista. Kun kävijä vierailee palvelussamme, Facebookin yhteisöliitännäinen tunnistaa, että käyttäjä on kirjautuneena Facebookiin, ja tällöin sivu näyttää räätälöidyn sisällön liitännäisessä, ikään kuin käyttäjä olisi sivustolla Facebook.com.  Jos käyttäjä ei ole kirjautunut Facebookiin, yhteisöliitännäiset eivät näytä räätälöityä sisältöä. Facebook voi kerätä tietoa kävijän vierailusta kulloinkin voimassaolevien yksityisyydensuojaa koskevien ehtojensa mukaisesti.
 
Käyttäjä voi tutustua yhteisöpalveluihin ehtoihin kussakin palvelussa.
 
Palvelumme voivat myös sisältää linkkejä muihin kuin yllä mainittuihin sivustoihin, mutta emme vastaa näiden ulkopuolisten sivustojen yksityisyydensuojakäytännöistä tai sisällöistä. Suosittelemme tutustumaan jokaisen sivuston yksityisyydensuojaa koskeviin ehtoihin.
 
11.    MITÄ YKSITYISYYDENSUOJAEHTOJA SOVELLETAAN KÄYTTÄESSÄNI MOBIILISOVELLUSTA
Mobiilisovelluksiimme, jotka on saatettu käyttäjän saataville esimerkiksi Applen App Storen,  Googlen Playn tai Microsoft Storen kautta, sovelletaan tämän tietosuojalausekkeen lisäksi myös kyseisen palveluntarjoajan ehtoja.
 
12.  KERÄÄKÖ IFRA-APPI TIETOA PÄÄTELAITEENI SIJAINNISTA?
Sovelluksen avulla voimme lähettää maantieteellisesti kohdennettuja viestejä tai määrittää automaattisesti toistettavia viestejä tietyilä alueilla. Kyseessä on ns. Geofence-toiminnallisuus, jolla käyttäjän paikkatieto laukaisee halutun viestin käyttäjän päätelaitteessa. Tämä voi olla vaikkapa tiedote alueella suoritettavista huolto- tai korjaustöistä. Sovellus kerää GPS:n (Global Positioning System, suom. maailmanlaajuinen paikallistamisjärjestelmä) tuottamaa dataa käyttäjän päätelaitteesta viestien kohdentamiseksi. Toiminnallisuus on käytössä puhelimessa taustalla myös silloin, kun Sovellusta ei aktiivisesti käytetä.
 
Sijaintitiedot määritetään käytettävissä olevien paikannusmenetelmien, kuten GPS:n ja WLAN-yhteyspisteiden ja matkapuhelinverkon tukiasemien sijaintien avulla. Käyttäjä voi peruuttaa suostumuksensa milloin tahansa.
 
13. MILLAISIA VAIKUTUSMAHDOLLISUUKSIA MINULLA ON?
Olemme sitoutuneita tarjoamaan käyttäjillemme valintoja ja hallintamahdollisuuksia tietosuojaan liittyen. Alla listaamme erilaisia tapoja, joilla käyttäjämme voivat vaikuttaa tietojen keräämiseen ja käsittelyyn.
 
Tietojen tarkastaminen
Käyttäjällä on oikeus tarkastaa hänestä tallennetut henkilötiedot. Käyttäjän pyynnöstä oikaisemme, poistamme tai täydennämme käsittelyn tarkoituksen kannalta virheelliset, tarpeettomat, puutteelliset tai vanhentuneet henkilötiedot. Käyttäjä voi päivittää ja/tai tarkastaa henkilötietonsa ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme.
 
Suostumus sijaintitietojen käyttöön
Käyttäjä voi antaa suostumuksensa sijaintitietojen käyttöön päätelaitteen ja sovelluksen asetuksista. Asetusten avulla käyttäjä voi myös peruuttaa antamansa suostumuksen milloin tahansa.
 
14. VOIDAANKO TÄTÄ TIETOSUOJALAUSEKETTA MUUTTAA?
Kehitämme palvelujamme jatkuvasti ja pidätämme itsellämme oikeuden muuttaa tätä tietosuojalauseketta ilmoittamalla siitä palveluissamme. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen. Suosittelemme tutustumaan tietosuojalausekkeen sisältöön säännöllisesti.
 
 
15. MIHIN VOIN OTTAA YHTEYTTÄ?
Pyydämme ensisijaisesti ottamaan yhteyttä sähköpostitse yhteydenotto(at)osuuskuntakuusi.fi
 Käyttäjä voi lähettää tähän tietosuojalausekkeeseen liittyvät tiedustelut sekä mahdolliset mainonnan kohdentamiseen liittyvät reklamaatiot myös osoitteeseen:
 
MONIALAOSUUSKUNTA KUUSI
Tietosuoja
c/o Numeraali Oy
Pirkkalaistie 1
37100 NOKIA
 
Tietosuojaseloste päivitetty 8.1.2023