Osaajien yhteisö käytettävissäsi

Sovellukset ovat nykypäivää

Erilaiset integraatiototeutukset monipuolistavat ja rikastavat asiakasviestintää. Esimerkki tällaisesta toteutuksesta on WordPress-sivuston artikkelitietojen julkaisu erillisissä mobiilisovellusratkaisuissa JSON API-rajapintaa hyödyntäen.

Rajapinta mahdollistaa verkkosivuilla julkaistujen ajankohtaiskatsausten ja uutisten tuomisen asiakkaan käytössä olevaan mobiilisovellukseen automaattisesti. Sovellus mahdollistaa tarvittaessa artikkelien rajaamisen kategorioilla ja käyttäjä voi jopa kommentoida artikkeleja suoraan sovelluksesta.

Sovellusta hyödyntäen käyttömukavuus säilyy ja tieto välittyy monikanavaisesti.

Kysy lisää!